Luật sư: Võ sư Nam Anh Kiệt có thể bị khởi tố, không thể 'nhân danh đạo lý' để đánh người

Luật sư: Võ sư Nam Anh Kiệt có thể bị khởi tố, không thể 'nhân danh đạo lý' để đánh người

Luật sư: Võ sư Nam Anh Kiệt có thể bị khởi tố, không thể 'nhân danh đạo lý' để đánh người

Theo quan điểm của các luật sư, võ sư Nam Nguyên Khánh hoàn toàn đủ cơ sở để khởi kiện võ sư Nam Anh Kiệt về việc cố ý gây thương tích cho người khác.

Đọc nhiều 3 ngày qua

Trợ giúp