Võ sư người Malaysia dùng Nhất Dương Chỉ lập kỷ lục Guinness