Lỡ giành chiến thắng với tỷ số khó tin 30-0, đội bóng phải đi xin lỗi đối thủ

Lỡ giành chiến thắng với tỷ số khó tin 30-0, đội bóng phải đi xin lỗi đối thủ

Lỡ giành chiến thắng với tỷ số khó tin 30-0, đội bóng phải đi xin lỗi đối thủ