Xuất sắc vượt qua vòng 16, Ben Hồ tự tin: 'Cho dù có gặp Takademy, Mocha Esports cũng quyết tâm giành chiến thắng'

Xuất sắc vượt qua vòng 16, Ben Hồ tự tin: 'Cho dù có gặp Takademy, Mocha Esports cũng quyết tâm giành chiến thắng'

Xuất sắc vượt qua vòng 16, Ben Hồ tự tin: 'Cho dù có gặp Takademy, Mocha Esports cũng quyết tâm giành chiến thắng'