Duy Mạnh tích cực tập luyện, nghỉ hết năm 2020

Chấn thương của Duy Mạnh được đánh giá nặng. Anh có thể đạt thể trạng tốt nhất vào tháng 1-2021, thi đấu trọn vẹn một trận đấu.