Chùm ảnh: Đặng Thái Hưng (Thang Long Warriors) khiến fans xỉu lên xỉu xuống với loạt khoảnh khắc soái ca

Chùm ảnh: Đặng Thái Hưng (Thang Long Warriors) khiến fans xỉu lên xỉu xuống với loạt khoảnh khắc soái ca

Chùm ảnh: Đặng Thái Hưng (Thang Long Warriors) khiến fans xỉu lên xỉu xuống với loạt khoảnh khắc soái ca